banderolë

Nderi i Kompanisë

Versioni origjinal në anglisht i certifikimit të sistemit të menaxhimit mjedisor (2020.07.07)


Versioni origjinal në anglisht i Certifikatës së Çertifikimit të Sistemit të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë (2020.07.07)


Origjinali anglisht i certifikimit të sistemit të menaxhimit të cilësisë (2020.07.07)


Certifikata e standardizimit të prodhimit të sigurisë


Certifikata e Vlerësimit të Kreditit 2020 AA+ (14.08.2020)


Certifikata e vlerësimit të sistemit të menaxhimit të integrimit dy në një


Certifikata e Vlerësimit të Kreditit të Ndërmarrjeve Liaoning Jiucheng AAA (2021.6)


Ndërmarrja Kombëtare e Avancuar e Cilësisë dhe Integritetit


Certifikata e Ndërmarrjes së teknologjisë së lartë2019-12-19


Licenca Kombëtare e Prodhimit të Produkteve Industriale (Origjinale)


Baza Kombëtare e Trajnimit Praktik për Profesionistët e Metrologjisë - Certifikatë


Furnizuesi i kualifikuar i Alibaba (pllakë)


Projekti demonstrues i Prodhimit Inteligjent Sino-Gjerman (Industria 4.0) i hulumtuar së bashku nga Instituti Fraunhofer në Gjermani


1/13